На що має право мати-одиначка?

У всі часи існувало поняття “мати-одиначка”, і якщо раніше до таких жінок часто ставилися з упередженням, то зараз більш лояльно. Але, окрім морального боку, є ще юридичні тонкощі, які повинні обов’язково знати такі жінки.

Тож, по-перше, згідно із Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, статтею 183 допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, – до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Допомогу на дітей одиноким матерям призначають за наявності відповідної довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини. Допомога на дітей одиноким матерям призначається

незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. (Стаття 182 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”).

Згідно з прийнятим Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік” з 1 листопада 2009 року, збільшено розміри прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення, а отже, автоматично збільшуються виплати і одиноким матерям. Тож, виходячи з встановлених розмірів прожиткових мінімумів, допомога на дітей одиноким матерям, що мають дитину до 6 років, має становити не менше 189,6 грн.; від 6 до 18 років – 232,8 грн.; для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, – 23,2 грн. на місяць. Якщо у сім’ї відсутні доходи – допомога може виплачуватися у максимальному розмірі: для дітей віком до 6 років – 316,0 грн., від 6 до 18 років – 388,0 грн. та для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, – 372,0 грн. на місяць. Крім того, існують й інші пільги для одиноких матерів. Згідно з трудовим законодавством, забороняється відмовляти таким жінкам (за наявності дитини віком до 14 років) у прийнятті на роботу й знижувати їм заробітну плату. Відмову в прийнятті на роботу можна оскаржити в судовому порядку. Також не допускається звільнення одиноких матерів з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, окрім випадків повної ліквідації підприємства, установи чи організації, коли допускається звільнення з обов’язковим подальшим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування таких жінок здійснюється при їх звільненні після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового трудового договору.

Також слід звернути увагу і на Закони України “Про відпустки” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток”. Згідно з ними, одинока мати має право на щорічну додаткову оплачувальну відпустку тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Так, відповідно до ст. 6 ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб”, платник податку, який є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном), має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, який дорівнює 150% суми пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Якщо більшість перерахованих вище пільг діють, а деякі залежать від чесності роботодавця, то діють стосовно житла навряд чи найближчим часом “запрацюють”. Так, згідно зі статтею 45

Житлового кодексу Української РСР (за яким і донині живе Україна), передбачено, що одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу. Статтею 12 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” від 12 січня 2006 року визначено, що одинокі матері мають право на першочергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) будинків із житлового фонду соцпризначення, за наявності права на отримання такого житла.Автор: Марина Макєєва, www.pp.pl.ua
Поділитися:
14 січня 2010 | Категорія: Юридична консультація1. Марина Міценко / 12 травня 2010, 12:05 Вставити цитату
Також вважаю за необхідне додати, що трудове законодавство передбачає ряд гарантій при прийнятті на роботу та звільненні одиноких матерів.

Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього (стаття 4 КЗпП України).

Так, зокрема, згідно із статтею 184 Кодексу законів про працю України забороняється відмовляти одиноким матерям (за наявністю в неї дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда) у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату.

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
2. Марина Міценко / 12 травня 2010, 12:05 Вставити цитату
Також, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток" від 22.10.2004 р. № 2128-IV частину першу статті 1821 Кодексу законів про працю України та частину першу статті 19 Закону України "Про відпустки" було доповнено словами "одинокій матері".

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про відпустки" жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
3. Марина Міценко , смт. Нові Санжари / 12 травня 2010, 12:05 Вставити цитату
Хочу доповнити стосовно додаткових пільг з житлового законодавства.
Так, статтею 12 Закону України від 12 січня 2006 року N 3334-IV "Про житловий фонд соціального призначення", що визначає правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла, визначено, зокрема, що одинокі матері мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла.
4. Юлія / 16 червня 2010, 16:06 Вставити цитату
Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які маютьдітей

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу.
( Кодекс доповнено статтею 182-1 згідно із Законом N 117-XIV ( 117-14 ) від 18.09.98; із змінами, внесеними згідно із Законами N 490-IV ( 490-15 ) від 06.02.2003, N 2128-IV ( 2128-15 ) від 22.10.2004, N 1343-VI ( 1343-17 ) від 19.05.2009 )
5. марія / 19 листопада 2010, 20:42 Вставити цитату
як отримати житло матері-одиначці
6. марія / 19 листопада 2010, 20:45 Вставити цитату
мати-одиначка має динтину 11 років.Тимчасово не працює. Шукає роботу. Які є реальні можливості на отримання грошової допомоги на дитину?Якими пільгами може користуватися така дитина в школі?
7. Марина / 15 січня 2011, 13:34 Вставити цитату
Куди потрiбно звернутись i якi потрiбнi документи для того, щоб стати в чергу на отримання житла матерi-одиначки?Дякую.
8. надія / 26 січня 2011, 15:32 Вставити цитату
мене хочуть звільнити з держаної служби по скороченню роб. місця . Я мати -одиначка, дитині 2,5 роки.Чи можливо це? Працювала гол. інспектором в відділі надходження коштів від фіз. осіб. я не знаю що робити...........
9. Нюра (Мариуполь) / 27 січня 2011, 10:09 Вставити цитату
Надежде

Не имеют права!
Погрозите им судом. Понятно, что отношения на работе будут испорчены, но какая у Вас альтернатива? Ребенка кормить-растить надо.

Полистайте форум
jobs.ua/online/consultation/topic/2/page_15/

10. юлія / 1 березня 2011, 19:35 Вставити цитату
я мати одинока,виховую сина 2роки.отримую 236грн.як мати одинока.скажіть будь-ласка чи це правільно.дякую
11. Mavka / 1 березня 2011, 23:14 Вставити цитату
правильно, чи ні, довести нічого неможливо.я теж одинока мати, на пенсії по інвалідності, і отримую лише мінімальні 270грн на дитину(дитині 8 років.(і мінімальна пенсія)
ось так... навіть без субсидії(не стала марнувати час і тріпати собі нерви з чиновниками)
12. наталия / 25 квітня 2011, 15:18 Вставити цитату
нахожусь в разводе. воспитываю дочь 12 лет. мама пенсионерка 70 лет.работаю в школе.в этом году дали 16 часов, всем остальным коллегам 18. имею стаж 18 лет,в данной школе 6. мотив директора, вы пришли последней. правильно ли это?
13. Admin / 6 травня 2011, 11:07 Вставити цитату
В допомогу з’явилася ще одна стаття на нашому сайті - Посилання на exo.in.ua
14. Олена / 10 листопада 2011, 19:49 Вставити цитату
чи маю я право після розлучення з чоловіком отримати статус матері одиначки?і через який час, якщо це можливо?
15. zevo / 11 листопада 2011, 09:01 Вставити цитату
Можна не копіювати текст статті? Ctrl+C та Ctrl+V наче всі вміють користуватися та знайти, лінку буде цілком достатньо.
16. Ирина / 15 листопада 2011, 14:25 Вставити цитату
У мене син 4 роки! В шлюбі не перебувала , але син записаний на батька! Батько дитини помер 3,5роки тому! Отримую пенсію на сина по втраті годувальника! Я вважаюся вдовою чи ні чи одинокою матір2ю? ! Взагалі мені ніхто не може цього пояснити! Відповідб була взагалі смішна" виходьте заміж рожайте тоді все буде ясно"На роботі скорочення штату! Моя посада підлягає скороченню! Чи правомірно мене скорочують! І ще питання якщо я вийду заміж а чоловік не буде всиновлювати сина! Я одинока мати?
17. Гість / 16 листопада 2011, 23:32 Вставити цитату
На жаль, Ірино, оскільки син записаний на батька, ви скоріше вдова. А от скоротити Вас, мабуть,не мають права--сходіть до громадської приймальні наших юристів на Батиря.Вони скажуть точніше і пояснять, на якій підставі.
Якщо вийдете заміж-пенсію по втраті годувальника будете отримувати, якщо чоловік не всиновить дитини.

Олено, після розлучення з чоловіком статус матері-одиначки на отримують. Просто починаються проблеми з аліментами.Точніше, з їх отриманням. до речі-це Ви можете зробити і без розлучення.
18. галина / 28 листопада 2011, 11:43 Вставити цитату
Я одинока мама,скажіть будь ласка, чи маю я право брати відпуск профспілковий коли мені потрібно, а не коли мене відправлять.Так само і за соціальний відпуск.
19. галина / 7 грудня 2011, 11:31 Вставити цитату
18. галина пише:
«Я одинока мама,скажіть будь ласка, чи маю я право брати відпуск профспілковий коли мені потрібно, а не коли мене відправлять.Так само і за соціальний відпуск.»

20. Світлана / 26 січня 2012, 12:06 Вставити цитату
Я мати-одиначка. Мій батько помер і оставив мені грошовий депозит. Мені в Ощадбанку сказали, що я тепер повинна платити налог. Чи правомірні дії працівників Ощадбанку?
21. Сергій / 26 січня 2012, 19:12 Вставити цитату
Світлані. Якщо цей депозит Ви дійсно успадкували від померлого батька, то ніяких податків не сплачуватимете (спадкоємці другої і наступної черги - 5%). Якщо мова йде про знецінені вклади населення в Ощадбанку СРСР - при їх успадкуванні будь-які спадкоємці жодні податки не сплачують.
22. Желаю / 26 січня 2012, 21:39 Вставити цитату
Даю всем. Главное ребенка, и бабло скачать с державы. если зацикавитесь пишите дам тенлефон а пгтом и все остьальное
23. Юлия / 19 лютого 2012, 19:28 Вставити цитату
Я мать-одиночка,ребенку 1 год 8 мес., и 16 лет от первого брака. Получаю единоразовое пособие до 2 лет ежемесячно 850 грн., 130+420грн. до трех лет и алименты на ребенка от первого брака в размере 250 грн.;15 сентября 2011 устроилась на сезонную работу официально и работала до 25 ноября 2011 но в собесе обновила документы 20 января 2012 года, так как обновляю их через каждые пол года в июле и январе , собес требует от меня возврата выплаченных денег в размере 2374 грн. с 15 сентября 2011 по 20 января 2012.что делать?
24. Наталія / 25 липня 2012, 20:58 Вставити цитату
Чи повинна мати-одиначка яка працює в школі вчителем, також залишатися після роботи для чергування? Чи є про це якийсь закон?
25. Юлия / 13 серпня 2012, 18:40 Вставити цитату
Я мать одиночка ,мне 18 лет,я только закончила учебу,прописана у дедушки(дом после смерти он оставляет сыну,дяде моему).Я снимаю общежитие,помощи не имею не от кого .Мне могут дать общежите?
26. маша / 26 вересня 2012, 10:09 Вставити цитату
я одинока мама двох діток. скажіть будь ласка куди потрібно звертатись щоб стати на чергу для отримання житла і які документи?
27. Светлана / 18 жовтня 2012, 20:16 Вставити цитату
У меня двое детей. На первого ребенка получаю пенцию по утрате кормильца, а на второго ребенка я мама одиночка. Прописки у меня с детьми нет, снимаю жилье. На полгода прописалась у соседей, что бы подать документы на получения жилья. Я не уверенна, что за полгода я получу хотя бы комнату в общежитии. Через полтора года моему ребенку нужно получать паспорт, где он может его получить без прописки?
28. олена / 24 жовтня 2012, 17:03 Вставити цитату
як отримати житло одинокій матері
29. Вікторія / 1 листопада 2012, 21:13 Вставити цитату
Я розлучена. Виховую самостійно дитину віком 11 років. Отримую аліменти. Чи маю право на додаткову відпустку як самотня матір, тривалістю 10 днів? І які документи для цього потрібно надати на роботі?
30. Дарія / 26 листопада 2012, 11:55 Вставити цитату
23. Юлия пише:
«Я мать-одиночка,ребенку 1 год 8 мес., и 16 лет от первого брака. Получаю единоразовое пособие до 2 лет ежемесячно 850 грн., 130+420грн. до трех лет и алименты на ребенка от первого брака в размере 250 грн.;15 сентября 2011 устроилась на сезонную работу официально и работала до 25 ноября 2011 но в собесе обновила документы 20 января 2012 года, так как обновляю их через каждые пол года в июле и январе , собес требует от меня возврата выплаченных денег в размере 2374 грн. с 15 сентября 2011 по 20 января 2012.что делать? »


Відповіді на всі питання надали спеціалісти Кобеляцького управління праці та соціального захисту населення.

Цитую:

"Згідно з п. 23 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами та доповненнями), якщо непрацююча особа, яка отримує в органах праці та соціального захисту населення допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виявила бажання працювати на повний робочий день, виплата допомоги по догляду за дитиною до трьох років припиняється з дня працевлаштування.
Згідно з п.49 зазначеного Порядку особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми, зобов'язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміни всіх обставин, які впливають на виплату державної допомоги.
Суми державної допомоги сім'ям з дітьми, виплачені надміру в результаті неподання відомостей про зміни у сім'ї, які впливають на призначення і виплату допомоги стягуються згідно із законом"


31. Дарія / 26 листопада 2012, 11:56 Вставити цитату
26. маша пише:
«я одинока мама двох діток. скажіть будь ласка куди потрібно звертатись щоб стати на чергу для отримання житла і які документи? »

Відповідно до ст.9 п.7 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» органи місцевого самоврядування ведуть облік громадян, які мають право на отримання соціального житла, приймають рішення про надання цим громадянам соціального житла.
Статтею 13 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» визначено порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік. До заяви про взяття на соціальний квартирний облік додаються документи, які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла. Вичерпний перелік таких документів встановлюється органом місцевого самоврядування, який здійснює взяття на соціальний квартирний облік.
Отже, звертатись у даному випадку необхідно до органів місцевого самоврядування за місцем проживання.

32. Дарія / 26 листопада 2012, 11:57 Вставити цитату

28. олена пише:
«як отримати житло одинокій матері »

Статтею12 ЗУ від 12.01.2006р. №3334/1 «Про житловий фонд соціального призначення» визначено правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла, зокрема пункт 10 передбачає, що сім’ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей мають право першочергового отримання квартир із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла. Соціальне житло надається органами місцевого самоврядування.

33. Дарія / 26 листопада 2012, 11:58 Вставити цитату

29. Вікторія пише:
«Я розлучена. Виховую самостійно дитину віком 11 років. Отримую аліменти. Чи маю право на додаткову відпустку як самотня матір, тривалістю 10 днів? І які документи для цього потрібно надати на роботі? »

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» визначено, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків
надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Для отримання додаткової соціальної відпустки розлученій жінці, яка дійсно виховує сама дитину (без батька) має надати роботодавцю такі документи:
— копію свідоцтва про народження дитини;
— копію свідоцтва про розірвання шлюбу;
— документ, який би підтверджував факт відсутності виховання дитини збоку батька. Цей факт можна підтвердити довідкою з ЖЕКу про реєстрацію особи за місцем проживання, ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі про стягнення аліментів, рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду про відсутність участі батька у вихованні дитини, тощо. Пред’явлення лише довідки з ЖЕКу про те, що дитина проживає разом з матір’ю, не дає достатніх підстав стверджувати, що батько не бере участі у її вихованні.
Враховуючи вище викладене, працівникам варто пам’ятати, що:
— відпустку на дітей надають кожного календарного року, а не за відпрацьований робочий рік;
— законодавство не передбачає строку давності для відпустки на дітей;
— право на відпустку на дітей повної тривалості виникає в працівника незалежно від стажу роботи на підприємстві;
— відкликати працівника з такої відпустки не можна, оскільки таке допускається тільки для щорічної відпустки;
— при звільненні працівника компенсацію за цей вид відпустки виплачують за всі дні на які працівник має право, не враховуючи час роботи на підприємстві;
— компенсацію за невикористану відпустку на дітей надають тільки при звільненні працівника;
— якщо працівник протягом календарного року скористався відпусткою на дітей (або отримав за неї компенсацію) він не може взяти її знову за новим місцем роботи. Хіба що в наступному році.
34. Дарія / 26 листопада 2012, 11:59 Вставити цитату
24. Наталія пише:
«Чи повинна мати-одиначка яка працює в школі вчителем, також залишатися після роботи для чергування? Чи є про це якийсь закон? »


Відповіді на всі питання надали спеціалісти Кобеляцького управління праці та соціального захисту населення.

Цитую:

"Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, зокрема, Кодексом законів про працю України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” (зі змінами та доповненнями) визначено, що виховання учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.
Відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (далі – Типові правила), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №455 від 20.12.1993р. (зі змінами) керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Керівнику навчального закладу необхідно врахувати, що Типовими правилами забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
Крім того, статтею 177 Кодексом законів про працю України передбачено, що жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди".
35. Наталія / 1 грудня 2012, 17:43 Вставити цитату
Яку соціальну допомогу має отримувати мати-одиночка на дитину від 3 - 6 років, працююча?
36. Наталія / 1 грудня 2012, 17:46 Вставити цитату
Яку соціальну допомогу має отримувати мати-одиночка на дитину від 3 - 6 років, працююча? Отримуючи державні еліменти 270 гривень.
37. Алла / 9 січня 2013, 18:31 Вставити цитату
Чи мають право зменшити робочий час,зарплату якщо я маю дитину 6,5 років
38. марта / 22 січня 2013, 11:41 Вставити цитату
я вдова виховую сина 10 р.беру пенсію по утраті годувальника.чи маю я пільги на оподаткування заробітної плати?
39. Наталiя / 27 січня 2013, 23:21 Вставити цитату
Добрий вечiр!я у шлюбi 3 роки,маю сина 1,7,Чоловiк нас покинув ,коли сину було 2 мiсяцi i пiсля цього не зьявляэться,взагалi,через суд добилась алiментiв,маю намiр подавати на розлучення.Пiдскажiть чи можу я отримати статус одинокои мами ?
40. Ирина / 8 лютого 2013, 20:41 Вставити цитату
Я одинока мама,виховую дитину 9міс.після народження оформила допомогу"Малозабезпечена сім'я"коли дитині випивнилось 6міс. переоформила на допомогу"По доходах"оскільки єдиним доходом були дитячі.Малозабезпечена отримувала2200,на даний момент отриму1200,чи можливо переоформити знову на"Малозабезпечену сім'ю"і отримувати більшу сумму?
41. Марія / 4 березня 2013, 17:11 Вставити цитату
Звертаюсь до матерів-одиначок! Я зараз проводжу дослідження для Уряду Швейцірії на тему "Проблеми матерів-одиначок в Україні". Будь ласка, прийміть участь в опитуванні - це Ваша можливість поділитись своїм досвідом. І хоча це дослідження не спонсується Урядом України, я буду намагатись, щоб воно було прочитано та взято до уваги у тому числі й нашим урядом.

Посилання на virtualexs.ru
42. Оля / 19 березня 2013, 22:55 Вставити цитату
Я мати-одиначка, знаходжуся у відпустці по догл. за дит. до 3 років. Выявила бажання працювати не повний день. Мені пригрозили доганами і не дозволяють виходити з відпустки.Не підписують заяву. Скажіть, як уникнути безпідставних доган, і звільнення?
43. Валентина / 2 квітня 2013, 00:27 Вставити цитату
У меня двое дитей.На первого ребенка я мать-одиночка,на второго ребенка, после розвода 2-года прошло, бивший муж алименти не платит.Жылье снимаю.Имею ли я право на социальное жылье?
44. іванка / 2 квітня 2013, 15:46 Вставити цитату
Я мати одиначка, працюю соціальним педагогом у двох закладах, маю на одній роботі0.75 ставки а на другій 0.50 ставки. В загальному виходить що в мене 10-годинний робочий день. ПИТАННЯ:Чи можна написати заяву за якою можу частину роботи робити вдома, і щоб в закладі була тільки 8 годин?
45. Вероника / 17 квітня 2013, 10:28 Вставити цитату
Я сама воспитываю двоих детей. Замужем не была, но в свидетельствах о рождении детей отец записан. Алименты от него не получаю. Имею ли я статус матери одиночки и даёт ли мне право на предоставление социальной льготы по подоходному налогу, указанную в пп.169.1.3.НКУ, а также на дополнительный отпуск сроком 7 к.дней.
46. оксана / 17 квітня 2013, 12:28 Вставити цитату
Муж умер, воспитываю сына 9-и лет получаю пенсию 990гр.Имею-ли право называться мать одиночка, и претендовать на дополнительные льготы или выплаты по закону.
47. катя / 23 квітня 2013, 19:56 Вставити цитату
Я мать одиночка ребенку 3 года получаю 291гр.Теперь я беременная вторым ребенком плюс к тому учусь на заочном плачу с своего кармана. как прожить на эти деньги и прокормить ребенка? Скажите пожалуйста могу ли я оформить "Малозабезпеченость" и получать дополнительную помощь?
48. катя / 23 квітня 2013, 19:58 Вставити цитату
Я мать одиночка ребенку 3 года получаю 291 гр .Теперь я беременная вторым ребенком плюс к тому учусь на заочном плачу с своего кармана. как прожить на эти деньги и прокормить ребенка? Скажите пожалуйста могу ли я оформить " Малозабезпеченость " и получать дополнительную помощь?
49. гость / 27 квітня 2013, 16:19 Вставити цитату
Підкажіть будь-ласка в які структури звертатись ,щодо надання житла дитині та матері-одиночці???
50. іри / 14 травня 2013, 11:34 Вставити цитату
я вдова мати двох маленьких дітей отримую допомогу по 137 гривень на дитину.Скільки я повина отримувати по закону?
51. Ирина / 21 травня 2013, 19:58 Вставити цитату
Я мать одиночка увольняюсь с работы по собственному желанию имеет ли мой работодатель (гос.учреждение) требовать отработать 14 календарных дней
52. олена / 25 травня 2013, 14:12 Вставити цитату
Я мать одиночка.планирую взять кредит под ипотеку.Какие у меня есть льготы ?
53. Марина Вороняк / 5 червня 2013, 11:58 Вставити цитату
Я мать-одиночка,имею двух детей.Сину 4 года,дочке 2 месяца.сколько я должна получать в месяц.И ищё интересует сколько теперь дают на 2 ребёнка.спасибо.
54. ГІСТЬ / 13 червня 2013, 19:58 Вставити цитату

Коментар видалено за порушення пункту 2.4 Правил користування сайтом
55. ГГГІІІСССТТТЬЬЬ / 15 червня 2013, 13:13 Вставити цитату

Коментар видалено за порушення пункту 2.4 Правил користування сайтом
56. людила / 3 липня 2013, 19:24 Вставити цитату
Я служу в пограничных войсках,живу в комунальной квартире сколько мне приходится платить комунальные услуги если я плачу в месяц 500гр.,а я мать-одиночка сыну 9лет
57. Іра / 28 липня 2013, 20:00 Вставити цитату
Я одинока мати,працюю в банку,донечці 4,5рочків чи ямаю право на скорочення робочого дня на одну годину?
58. оксана / 22 серпня 2013, 13:23 Вставити цитату
Я,одынока маты 3 дитей.чы маю право на надання якогось жытла?жыву у батькивському будинку якый рахуеться пид знос.куды звертатысь якщо е така можлывисть?ДЯКУЮ ЗА ВЧАСНО!
59. Ірина / 5 вересня 2013, 17:11 Вставити цитату
Здраствуйте . Я одинока мати моя дитина пішла в 1 класс , а на роботу потрібно ходити раніше чим дитині до школи . Чи можна корегувати графік роботи для одинокої матері хоча б на 6 місяців поки дитина зможе самостійно відвідувати школу без супроводу ? Чи потрібно звільнятися ? Дякую .
60. Алина / 18 вересня 2013, 15:24 Вставити цитату
Я первые пол года получала мать одиночку. После этого сказали что у меня много доходов и мне не положено этот вид помощи. Вокруг все знакомые утверждают что меня разводят. А мне как узнать?
61. шофер / 19 вересня 2013, 00:05 Вставити цитату
звернутися до адвоката - логічно?
62. Олена / 18 листопада 2013, 17:20 Вставити цитату
Я одинока мати, котра виховує 2-х дітей віком півтора року та 10 років , працюю на неповному навантаженні (згідно власної заяви і згоди працювати на неповному навантаженні) викладачем якого було попередньо тарифіковано у травні 2013 року у кількості 620 год і без моєї письмової згоди ще зменшили погодинне навантаження вже у серпні 2013 р. та позбавляють її частини до 410 год, що призводить до зменшення фінансових доходів (повним наватаженням і окладом вважається - 720 год). Яке звернення до керівного складу може збільшити моє навантежання та посприяти повному навантеженні? Чи маю право на одноразову допомогу від профспілкового комітету, якщо є її членом? Чи маю право на оздоровлення дітей? Заздалегідь щиро вдячна Вам!
63. Аріна / 4 січня 2014, 22:25 Вставити цитату
Добрий вечір
64. шофер / 5 січня 2014, 00:03 Вставити цитату
Прівєт, 100 грам будеш?
Єсть горілка з перцем, своя, а єсть тіпа коньяк із магазину, ну тоже по своєму смакує
На закуску відбивнуху можу запропонувати, а хочеш сама ставай до плити та щось придумай ))
65. Ясен / 5 січня 2014, 07:49 Вставити цитату
Молодець! Вирішив проблему з "собутильником" і кухаркою одним махом.Ну як я,Аріно не встиг.
66. Валентина / 20 березня 2014, 10:15 Вставити цитату
Після розлучення, я сама виховую та утримую дитину. Чи маю я право на зміщений робочий графік або скорочений робочий день?
67. Гість / 21 березня 2014, 11:25 Вставити цитату
Доброго дня! Я одинока мама - підприємець, отримую на дитину 385,80 грн. За минулий (2013) рік мій дохід становив 0,00. За 1-й квартал цього року буде дохід 3654грн (по 1218 в місяць). Чи маю я право на допомогу від держави? Дякую.
68. Гістьвіка / 28 квітня 2014, 20:27 Вставити цитату
я виховую сина одна не працюю і не можу стати на облік в центр зайнятості допомога в розмірі 600 гривень син ходить в 2класс можу я стати на облік в центр зайнятості?я мати одиночка імало забезпечена сімя
69. Гістьвіка / 28 квітня 2014, 20:34 Вставити цитату
я мати одиночка і малозабезпечена сімя получаю ці дві допомоги в розмірі 600ГР НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ МАЮ Я ПРАВО СТАТИ НА ОБЛІК В ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ДИТИНА ХОДИТЬ В 2клас
70. люда / 5 травня 2014, 16:29 Вставити цитату
Я одинока мати в якої дитина інвалід
Які я можу мати пільги на роботі на відпустку і як вона оплачується
71. Ірина / 19 травня 2014, 20:33 Вставити цитату
Добрий вечір. Я одинока мати, на роботі мою посаду скорочують у з"вязку з цим мені запропонували інше місце але в іншому місті. При відмомі, мене скоротять через 2 місяці. Підкажіть будь ласка, мені мають право пропонувати посаду у звязку з якою мені доведеться міняти місце проживання? (установу в моєму місті не ліквідовують)
72. Віка / 30 травня 2014, 02:09 Вставити цитату
Здраствуйте!Я одинока мама, маю однорічну доцю. З мене зняли допомогу з малозабезпечення і не поновлюють.Чи мають вони на те право?
73. марія / 11 червня 2014, 15:30 Вставити цитату
Доброго дня!
Я мати одиночка,дитині 4р.не працюю,місячний дохід на дитину320грн..Чи можу я отримувати соц.допомогу,і як мені її отримати? Дякую!
74. гість / 16 червня 2014, 11:32 Вставити цитату
доброго дня я мать одиночка получаю 309грн воспитываю 3.5лет девочку.на биржу не ставала ребенка в садик еще не оформляла живем в селе до центра идти 40мин транспорта никакого нет живем вдвоем помощи ни от кого тоже нет дом оформила на себя земли 35сот.подскажите может что то должны доплачивать.
75. Гість іра / 18 червня 2014, 12:44 Вставити цитату
Доброго Дня!!!Я мати одиначка прочитала тут таке:Також слід звернути увагу і на Закони України “Про відпустки” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток”. Згідно з ними, одинока мати має право на щорічну додаткову оплачувальну відпустку тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.КУДИ ПОТРІБНО ЗА ЦИМ ЗВЕРТАТИСЯ ???? ДУЖЕ ВДЯЧНА БУДУ ЗА ВІДПОВІДЬ!!!
76. Марія / 19 червня 2014, 11:31 Вставити цитату
доброго дня.Я розлучена 7 місяців,народила дитину від другого чоловіка.з ним в шлюбі неперебувала,та й втік ще до народження дитини.Коли виробляла свідоцтво дитині мені сказали що за законом батьком дитини рахується мій перший чоловік і в РАЦСі сказали будуть писати його в свідоцтві про народження, а матірю одиначкою я неможу бути так як непройшло 10 місяців від розлучення до народженням дитини і по закону батьком рахується бувший чоловік.А він проти цієї дитини так як вона не його і відмовляеться від неї а справжній батько незявляється і невідомо його місце перебуванняЧи можу я отримати статус матері одиначки і що для цього потрібно? ДУЖЕ ВДЯЧНА БУДУ ЗА ВІДПОВІДЬ!!!
77. Инна / 19 червня 2014, 21:09 Вставити цитату
Добрый день. Я разведена, имею сына 7 лет. На работе меня предупреждают о существенных изменениях условий труда и снижают ставку вдвое. (по закону если не соглашусь, - увольняют) Имеют ли право работодатели поступать так с одинокой матерью? Спасибо.
78. Гість / 2 липня 2014, 23:02 Вставити цитату
Доброго дня я мати одиночка виховую дочку якій вже 5 років я вишла ина роботу працювала 4 місяці і зарас написала дальше відпустку до 6 років а ось мені прийшла зарплата наполовину менша скажіть вони мають правор в мене її забирати чи недоплачувати
79. Наталія / 23 липня 2014, 20:08 Вставити цитату
добрий вечір.скажіть будласка-я мати одиночка виховую доньку 4 роки:у мене зарплата 2000 гр. чи пільга прибуткового податку при такій зарплаті е чи вона діе лише до 1700 гр.дякою гарно.
80. Гість М / 28 липня 2014, 16:57 Вставити цитату
Доброго дня! Я - одинока мати. Чи має моя дитина пільги при вступі у ВУЗ?
81. Ирина / 8 серпня 2014, 19:06 Вставити цитату
Де можна стати на чергу для отримання житла матері-одиначкі? І чи мають право нам відмовляти в прийняті дитини до дитсадка? Чи можна прокормити не працючій мамі дитину на 300 гр.?
82. Боб Роб / 8 серпня 2014, 19:42 Вставити цитату
81.Ирина
«Де можна стати на чергу для отримання житла матері-одиначкі?»
В органі місцевого самоврядування,але отримання житла це мариво.
81.Ирина
« І чи мають право нам відмовляти в прийняті дитини до дитсадка?»
За місцем реєстрації,не мають.
81.Ирина
« Чи можна прокормити не працючій мамі дитину на 300 гр.?»

Задайте це питання прем"єру,чи президенту!А виплату на дитину ви отримуєте?Бажаю вам улаштувати повноцінну,щасливу сім"ю,тоді ці проблеми зникнуть.Щасти вам.
83. анна 23 / 7 вересня 2014, 07:39 Вставити цитату
Добрий день! Скажіть,будь ласка,з якої і до якої години має працювати мати-одиначка?Дякую.
84. Людмила / 11 вересня 2014, 16:09 Вставити цитату
Добрий день!В мене син-студент.Чи виплачується допомога в літні місяці?Дякую.
85. Саша277 / 22 вересня 2014, 20:53 Вставити цитату
76.Марія
«доброго дня.Я розлучена 7 місяців,народила дитину від другого чоловіка.з ним в шлюбі неперебувала,та й втік ще до народження дитини.Коли виробляла свідоцтво дитині мені сказали що за законом батьком дитини рахується мій перший чоловік і в РАЦСі сказали будуть писати його в свідоцтві про народження, а матірю одиначкою я неможу бути так як непройшло 10 місяців від розлучення до народженням дитини і по закону батьком рахується бувший чоловік.А він проти цієї дитини так як вона не його і відмовляеться від неї а справжній батько незявляється і невідомо його місце перебуванняЧи можу я отримати статус матері одиначки і що для цього потрібно? ДУЖЕ ВДЯЧНА БУДУ ЗА ВІДПОВІДЬ!!!»

подавайте в суд на присвоення статусу матері одиначки! у звязку з тим, що справжній батько не є бувший чоловік і ви не мали з ним інтимного звязку останні 2 роки...бувший хай зявиться у суді для піжтвердженяя цього факту

86. Саша277 / 22 вересня 2014, 20:56 Вставити цитату
76.Марія
«доброго дня.Я розлучена 7 місяців,народила дитину від другого чоловіка.з ним в шлюбі неперебувала,та й втік ще до народження дитини.Коли виробляла свідоцтво дитині мені сказали що за законом батьком дитини рахується мій перший чоловік і в РАЦСі сказали будуть писати його в свідоцтві про народження, а матірю одиначкою я неможу бути так як непройшло 10 місяців від розлучення до народженням дитини і по закону батьком рахується бувший чоловік.А він проти цієї дитини так як вона не його і відмовляеться від неї а справжній батько незявляється і невідомо його місце перебуванняЧи можу я отримати статус матері одиначки і що для цього потрібно? ДУЖЕ ВДЯЧНА БУДУ ЗА ВІДПОВІДЬ!!!»

через суд присвоїти статус матері одиначки!! на підставі того, що ваш бувший чоловік не є фізіологічним батьком дитини. Хай бувший зявиться в суді як свідок, який підтвердить, що остання наприклад 2 роки ви не проживали разом і не мали длиських стосунків!
87. раїса / 13 жовтня 2014, 15:29 Вставити цитату
Я одинока мати підполковник запасу звільнилась через хворобу без права на пенсію місяць назад
Як далі годувати дитину
Розкажіть про мій соціальний захист.дякую
88. Олена / 4 листопада 2014, 12:39 Вставити цитату
Чи можна матір одиночку і яка має дитину інвалида 2 гр. переводити на змінний графік роботи з роботою як в день так і в ночі ?
89. emmanuel thomas / 27 грудня 2014, 01:11 Вставити цитату

Коментар видалено за порушення пункту 2.3 Правил користування сайтом
90. Барінова надія микол / 27 січня 2015, 12:47 Вставити цитату
Нам із сином потрібна допомога.синові 10 місяців нам немае де жити.допоможіть будьласка.мій телефон. 0969649817. Я не знаю куди нам,і до кого іти чи їхать щоб посправжньому. допомогли.Пожалусто.
91. Барінова надія микол / 27 січня 2015, 12:49 Вставити цитату
І ще я сама сирота.житла в мене не було.жила на квартирах.
92. шофер / 27 січня 2015, 16:48 Вставити цитату
Хіба хтось із людей допоможе.
Україна вам не допоможе нічим - хіба що навпаки відбере останнє.
А тому правильно що телефон залишили.
93. шофер / 27 січня 2015, 16:50 Вставити цитату
Україна вам не допоможе нічим
малася в виду держава - вибачаюсь
94. Читач / 27 січня 2015, 17:22 Вставити цитату
92. шофер
«Україна вам не допоможе нічим - хіба що навпаки відбере останнє.»

Слава шоферу!!! Молодець.
95. Каріна / 28 січня 2015, 22:18 Вставити цитату
Яке повинно бути право на отриманя житла у матері одиначки двох дітей?
96. шофер / 29 січня 2015, 01:02 Вставити цитату
Яке повинно бути право на отриманя житла у матері одиначки двох дітей?
Якщо по людськи - 100%-ве. Якщо по Українськи - ніяке.

Сходіть до органу опіки та піклування. Може підкажуть тимчасову кімнату десь у якомусь у гуртожитку. Може допоможуть щоб ціна була за ту кімнату мінімальною. Може...

А краще зверніться до цієї газети, та дайте безкоштовне оголошення до людей із проханням про допомогу. По селах дуже багато пусток відданих щурам. Чимало із них навіть із газом. Для обжитку стін хтось може впустити, на умовах утримання житла.
97. Читач / 29 січня 2015, 06:44 Вставити цитату
95.Каріна
«Яке повинно бути право на отриманя житла у матері одиначки двох дітей?»

Коли руйнували СРСР в моді був такий вираз для критики "право мати право". Нарешті він таки став реальністю.
Набери "екопоселення" і пошарся там , може зацікавить а може й допоможе.
98. Наталія / 24 лютого 2015, 23:02 Вставити цитату
Доброго дня. Я розлучена з чоловіком, маю дитину 6 років і потрапляю під скорочення штату. Скажіть, будь ласка, це законно? Мене мають право скоротити?
99. шофeр / 24 лютого 2015, 23:35 Вставити цитату
Натусь не мають. Я вчора підвозив одного юриста - майора у відставці. Він розказував що його сестру хотіли скоротити ну він їй найшов у законі про труд статтю де написано що одиноку матір не мають права скоротити.
100. агата / 26 лютого 2015, 15:54 Вставити цитату
якщо я маю приватизацію в батьківській двохкімнатній квартирі і являюсь матір’ю одиначкою чи маюя право на отримання трьохкімнатноі квартири. в батьківській я проживаю з двома дітьми і батьком
101. лєна / 16 березня 2015, 11:29 Вставити цитату
я багатодітна одинока матір,мене залучають до чергувань після роботи,а якщо я не чергую то вимагають писати пояснення та наказують.Що мені робити,який текст пояснення писати.на які закони опиратись?
102. Зоя / 24 березня 2015, 08:55 Вставити цитату
Доброго дня, я мати-одиначка,мало забезпечена сімя,отримую385гр.,безробітня,виховую сина16років, син вчиться в ліцеі,можлива якась допомога?
103. шофер / 24 березня 2015, 16:01 Вставити цитату

Коментар видалено за порушення пункту 2.5 Правил користування сайтом
104. Зоя / 24 березня 2015, 16:15 Вставити цитату
Чи має моя дитина пільги при вступі у ВУЗ?
105. Амелія / 27 квітня 2015, 10:01 Вставити цитату
Як це працює і що треба зробити:

Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Так, відповідно до ст. 6 ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб”, платник податку, який є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном), має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, який дорівнює 150% суми пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.
106. Світлана / 14 серпня 2015, 06:28 Вставити цитату
Я мати двох дітей.На даний час перебуваю у дикретній відпустці.З старшою дитиною оформлена як одмнока мама.Працювала в школі,і в дикрет пішла з постійного місця.Коли написала заяву про те що хочу перервати дикретну відпустку і вийти на своє робоче місце,мені сказали що я не можу вийти,оскільки на моєму місці працює людина із більшим стажем,вищою освітою і вищим званням.У наказі про іі призначення не вказано,що вона працює на дикретному місці.Мені запропонували піти на іншу посаду,але я вже на своє місце повернутися не можу.Я розуміб,що моі права було порушено,але за якими статтями я можу подавати позов.Дякую за допомогу.
107. катя / 22 серпня 2015, 00:30 Вставити цитату
скажіть будьласка чи має право непрацююча мама одиночка получат допомогу на дитину
108. Вероника / 26 вересня 2015, 17:02 Вставити цитату
Здравствуйте,скажите,есть ипотека для мать одиночки по маленький процент???
109. Леся / 7 жовтня 2015, 00:49 Вставити цитату
Чи має бодай якісь перевага дитина матері-одиначки при призові на обовязкову військову службу.? Проживаємо в селі, на опікунстві є старенька бабуся -інвалфд І групи.Спасибі
110. ірина / 8 жовтня 2015, 21:57 Вставити цитату
я розлучена, маю дочку-12 років, отримую аліменти 350 грн., працююю державним службовцем, чи мають право мене скоротити
111. зоряна / 15 жовтня 2015, 16:28 Вставити цитату
Я одинока мама.Працюю в ЖЕКу на 0,75 ставки. Мене без мого відома скоротили до 0,50. Чи мають право мене як одиноку маму скоротити до 0,50 ставки?
112. Jessica Van / 12 листопада 2015, 13:52 Вставити цитату

Коментар видалено за порушення пункту 2.3 Правил користування сайтом
113. Діна / 18 листопада 2015, 09:00 Вставити цитату
підкажіть будь-ласка, на державній службі мені на роботі було неправильно взято базовий місяць при нарахуванні заробітної плати, при перевірці було виявлено, що з мене потрібно утримати більше 4 тис. грн.Я одинока мати. Чи правомірні дії начальника, якщо з мене будуть утримувати 500 грн. кожного місяця.Дякую
114. юлія / 24 листопада 2015, 10:39 Вставити цитату
Скажіть будь ласка я мати одиночка виховую двох дітей. Офіційно працевлаштуватися не можу. Та дітей немає на кого залишити. Чи можу я рахуватися як малозабеспечена сім’я? Якщо ні то чому?
115. Гість / 9 січня 2016, 15:50 Вставити цитату
Я працюю вчителем. Я виховую доньку сама. Велику су коштів знімають на податки , військовий збір і так далі! Скажіть, будь ласка чи можна цю суму зменшити, враховуючи що я мати - одиночка?
116. валентина / 21 січня 2016, 11:13 Вставити цитату
Виховую сина одна. він навчається в державній гімназії-інтернат, чи маю право на додаткову відпустку як мати -одиночка?
117. гість / 29 січня 2016, 20:32 Вставити цитату
Я,одинока мати 3 дітей...житло і в аварійному стані офіційно не влаштована..дітям 14.12 та 5 років.чи можу я мати допомогу від держави на отримання житла.?куди мені звертатись?
118. вира / 6 березня 2016, 16:45 Вставити цитату
я одинока мати не працевлаштована виховую сина7 рокив чи можу я розраховувати на социальну виплату
119. гість / 6 березня 2016, 19:11 Вставити цитату
добрий вечір! будь—ласка допоможіть,я мати одиночка у мене 3 дітей вік8р10міс, 5р,6міс.3р6міс. не працюю, на біржу мене не принимають.як здати на одиноку допомогу підскаіть
іть
120. обсказала / 6 березня 2016, 21:17 Вставити цитату
Адрес, адрем Марини Макєєвої давай.
121. Оксана / 2 квітня 2016, 21:58 Вставити цитату
Скильки грошей отримуе мати одиночка
122. Mr Raju / 24 травня 2016, 10:22 Вставити цитату

Коментар видалено за порушення пункту 2.3 Правил користування сайтом
123. Maraschino / 1 липня 2016, 16:04 Вставити цитату
Скажіть, будь ласка, якщо я розлучена та є рішення суду про позбавлення батька батьківських прав, то чи вважаюся я матір"ю одиначкою?
Так. Вважаєтесь.
Додати коментар

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
Щоб прокоментувати матеріал, Вам необхідно зареєструватися, або увійти на сайт під своїм логіномЗачекайте, йде завантаження...

Логін:
Пароль:
запам'ятати


Реєстрація | Нагадати пароль

Шановні водії!

У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов та сильної хуртовини частина траси Р-52 у Царичанському районі являєтсья непридатною до використання!

Служба порятунку звертає Вашу увагу на те, що вирушаючи у таку погоду в дорогу Ви йдете на це на свій страх і ризик - у випадку неможливості вибратися із снігових заметів на дорогах чекати допомогу можливо прийдеться досить довго.

Тому рекомендується відмовитися від подорожей автомобілем до стабілізації ситуації