Техогляд-2010

Згідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 606 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів», техогляд засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю: два рази на рік — засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев’ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за категоріями М2, М3,1^, М2, N3,02,03,04); один раз на рік — засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, а також спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги тощо (відповідно до класифікації засобів за категоріями М» N1,, И21 N3,03,04); один раз на два роки — засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев’ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 тонни, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за категоріями І_, М1 (І^, О,, 02) у такому порядку: у рік, який закінчується на непарну цифру, — засоби, остання цифра року випуску яких непарна; у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, — засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль. Допускається проведення техогляду причепів, причепів‑розпусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску одночасно з тягачем. Державний технічний огляд проводиться ДАІ в такий строк: — з 15 січня по 15 грудня-для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік; — з 15 січня по ЗО червня та з 1 липня по 15 грудня — для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік. Перевірку технічного стану засобу під час техогляду здійснюють уповноважені, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 9 липня 2008 року № 607 «Про затвердження Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду» суб’єкти господарювання, які внесені до реєстру ДАІ. Власники засобів — юридичні особи, фізичні особи — підприємці подають щороку до 15 січня підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів незалежно від того, експлуатується засіб чи ні, та запропонованої ними дати проведення техогляду. Підрозділ Державтоінспекції після узгодження дати проведення техогляду на підставі поданих заявок складає до ЗО січня. У разі відсутності заявок підрозділ Державтоінспекції самостійно визначає дату проведення техогляду засобів, які належать підприємствам, установам, організаціям та підприємцям-субєктам господарювання і зареєстровані на території обслуговування. Техогляд засобу проводиться за місцем його постійної або тимчасової реєстрації відповідним підрозділом^, Державтоінспекції. При технічному огляді транспортного засобу його власник, або уповноважена ним особа, що має тимчасовий реєстраційний талон, пред’являє: 1) паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, — для фізичних осіб, копії довідки з ЄДРПОУ та документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, — для юридичних осіб; 2) протокол перевірки технічного стану, виданий суб’єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів; 3) реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання зазначеного ТЗ; 4) посвідчення водія, що дає право керувати ТЗ відповідної категорії, та талон до нього; 5) медична довідка щодо придатності водія до керування ТЗ відповідної категорії; 6) поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування; 6.) поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування. 7) квитанції про сплату податку з власників ТЗ та інших самохідних машин і механізмів, у разі наявності докумену, що підтверджує право на пільги (оригінал і копія), квитанцію про сплату за послуги і спецпродукцію ДАІ, (юридичними особами додатково подається розрахунок податку з власників засобів); 8) дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і (або) світлових сигнальних пристроїв; 9) на засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, додатково подаються свідоцтво про допущення засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтво про підготовку водіїв засобів, що перевозять небезпечні вантажі; 10) на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково подається документ, що підтверджує проведення випробовування газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного виду обладнання та його комплектації (контрольний талон). У разі відсутності будь-якого документа, технічний огляд не проводиться. Строк дії талона обмежується датою проведення наступного техогляду для відповідної категорії засобів, зазначеною в талоні. Експлуатація ТЗ без талона, виданого в установленому порядку, з талоном, строк дії якого закінчився, або з талоном, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений, забороняється. Засіб, перереєстрований у зв’язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням (зміна марки, моделі, складових частин, що мають ідентифікаційні номери) та зареєстрований новим власником, подається для техогляду в 10‑денний строк від дня реєстрації або перереєстрації підрозділом Державтоінспекції. Власники засобів або уповноважені ними особи, які експлуатують засоби, що не пройшли техогляд в установлений строк, несуть адміністративну відповідальність в установленому порядку. Справним вважається укомплектований відповідно до призначення засіб, який не має зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і технічний стан якого відповідає вимогам Закону України «Про дорожній рух», Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (зі змінами, внесеними постановами Кабінетом Міністрів України від 6 січня 2005 року № 16, від ЗО червня 2005 року № 538, від 21 лютого 2007 року № 263, від 27 червня 2007 року № 879, від 09 липня 2008 року № 634, від 01 жовтня 2008 року № 876), нормативів з безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкціям підприємств‑виробників. На кожний справний транспортний засіб, за наявності зазначених в Інструкції документів, та в разі відсутності даних про його протиправне використання або несплату штрафу за адміністративне порушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також за умови сплати коштів за надані працівниками ДАІ послуги під час техогляду та бланкову продукцію працівник АТІ видає талон про проходження техогляду в порядку, визначеному цією Інструкцією. Відповідно до Закону України: «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» з змінами та доповненнями, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується під час чергового технічного огляду у таких розмірах: Податок з власників транспортних засобів сплачується юридичними та фізичними особами за місцем основного обліку таких транспортних засобів на спеціальні рахунки територіальних дорожчих фондів: — фізичними особами — перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд; — юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітни кварталом. Фізичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють технічний огляд транспортних засобів квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, — відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами. Юридичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах-до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських). Відповідно до Ст.. 4 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів» від сплати податку звільняються: а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796–12), статтях 4–11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (3551–12), статтях 6 і 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (3721–12), а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) — щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м; б) фізичні особи, зазначені у пунктах 3 і 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796–12), щодо одного легкового автомобіля з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю; з) на 50 відсотків — громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, — щодо одного з зазначених автомобілів; г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, — за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів — код 870102) та вантажні автомобілі (код 8704). Державтоінспекція закликає! Щоб не повторювати практику минулого 2009 року на власників т/з, які не вчасно пройшли ДТОКТЗ (колісних транспортних засобів) складатимуться адміністративні протоколи в Підрозділі ДАІ згідно ст. 212 КУпАП. В зв’язку з цим ДАІ прохає Вас завчасно проходити ТО у 2010 році. На виконання ст. 35 Закону України «Про дорожній рух» — «Під час проведення державного технічного огляду працівниками Державтоінспекції МВС України здійснює контроль за сплатою штрафів за порушення правил норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху. Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні державного технічного огляду в разі коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості». Співробітники відділення автомобільно-технічної інспекції проводитимуть державний технічний огляд транспортних засобів тільки при наявності у особи, що звернулась до ВДАІ документально підтвердженої відсутності заборгованості зі сплати штрафних санкцій за порушення правил норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху. Дана довідка про відсутність заборгованості зі сплати штрафних санкцій за порушення правил норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху видається інспектором з адміністративної практики відділення ДАІ Кобеляцького району.
Графік проведення технічного огляду транспортних засобів фізичних осіб згідно вимог постанови кабінету Міністрів України №606-08 р. та наказу МВС України №703 від 30.12.2008 року по Кобеляцькому району Полтавської області в 2010 році
Сільські ради Дата проведення ТО Бродщинська 15.01.2010 Бутенківська 16.01.2010 Василівська 18.01.2010 Григоро-Бригадирівська 19.01.2010 Дашківська 20.01.2010 Дрижиногреблянська 21.01.2010 Жуківська 22.01.2010 Золотарівська 23.01.2010 Іванівська 25.01.2010 Канавська 26.01.2010 Кіровська села Сухе та Шабельники 27.01.2010 28.01.2010 Комендантівська 29.01.2010 Красненська 30.01.2010 Кунівська 01.02.2010 Лучківська 02.02.2010 Марківська 03.02.2010 Озерська 04.02.2010 Вільховатська 05.02.2010 Орлицька 06.02.2010 Підгорянська 08.02.2010 Радянська 09.02.2010 Світлогірська 10.02.2010 Сухинівська 11.02.2010 Червоноквітівська 12.02.2010 Чорбівська 13.02.2010 Шенгурівська 14.02.2010 Техогляд проводиться за адресою: ДАІ м. Кобеляки, вул. Дружби, 1а, з 800 до 1500, 21 та 28 січня, а також 4 та 11 лютого з 800 до 1200. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у таких розмірах: Опис об’єктів оподаткування - Ставка податку на рік (з 100 см3 об’єму циліндрів двигуна Сідельні тягачі - 15 гривень з 100 куб.см Автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб включаючи водія - 5 гривень з куб.см автомобілі легкові(крім автомобілів з об’ємом електродвигуном) з об’ємом циліндрів двигуна: до 1000 куб. см - 3 грн. з 100 куб.см від 1001 куб. см до 1500 куб. см - 5 грн. з 100 куб.см від 1501 куб. см до 1800 куб. см - 7 грн. з 100 куб.см від 1801 куб. см до 2500 куб. см - 10 грн. з 100 куб.см від 2501 куб. см до 3500 куб. см - 2 5 грн. з 10 0 куб.см від 3501 куб. см і більше - 40 грн. з 100 куб.см автомобілі вантажні (крім автомобілів з електродвигуном) з об’ємом циліндрів двигуна: до 8200 куб.см - 15 грн. з 100 куб.см від 8201 куб.см до 15000 куб.см - 20 грн. з 100 куб.см від 15001 куб.см і більш - 25 грн. з 100 куб.см автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги ) - 5 грн. з 100 куб.см Мотоцикли(мопеди)до500 куб см - 3 грн. з 100 куб. см від 501 куб. см до 800 куб. см - 5 грн. з 100 куб. см від 801 куб. см - 10 грн. з 100 куб. см

Автор: «ЕХО з регіону»


7 січня 2010, 23:58 | Кобеляки | Суспільство
Додати коментар

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
Вам необхідно зареєструватися, або увійти під своїм логіномЗавантажуємо курс валют

Зачекайте, йде завантаження...

Логін:
Пароль:
запам'ятати


Реєстрація | Нагадати пароль

Шановні водії!

У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов та сильної хуртовини частина траси Р-52 у Царичанському районі являєтсья непридатною до використання!

Служба порятунку звертає Вашу увагу на те, що вирушаючи у таку погоду в дорогу Ви йдете на це на свій страх і ризик - у випадку неможливості вибратися із снігових заметів на дорогах чекати допомогу можливо прийдеться досить довго.

Тому рекомендується відмовитися від подорожей автомобілем до стабілізації ситуації