Вхід | Реєстрація

Фізичним особам — про спрощену систему оподаткування у 2012 році

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 р. №4014-VI внесено зміни до розділу XIV ПКУ та встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку. Зміни набувають чинності з 1 січня 2012 року. 1. Групи платників єдиного податку Відповідно до Закону фізичні особи — підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на три групи. До першої групи віднесено підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню й обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн. Для таких підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1% до 10% мінімальної заробітної плати (10 — 100 грн). Друга група — підприємці, що протягом календарного року використовують працю не більше 10 найманих осіб та обсяг доходу не перевищує 1 млн грн, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у т. ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Ставка — від 2% до 20% мінімальної заробітної плати (20 — 200 грн). До третьої групи належать особи, які мають не більше 20 найманих осіб та обсяг доходу не перевищує 3 млн грн. Ставка для цієї групи — 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку — фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають: у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами; у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. 2. Ставки єдиного податку Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої групи кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. Якщо зазначені платники єдиного податку здійснюють господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15%: 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного для відповідної групи; 2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі; 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 3. Податковий період Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку: — першої групи є календарний рік. — другої — третьої груп є календарний квартал. 4. Умови перебування на спрощеній системі Платники єдиного податку, які у календарному/податковому кварталі перевищили граничний обсяг доходу: — першої групи (понад 150 тис. грн) — за заявою з наступного календарного кварталу переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування; — другої групи (понад 1 млн грн) — за заявою у наступному податковому (звітному) кварталі переходять на застосування ставки податку для третьої групи або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування; — третьої групи (понад 3 млн грн) — зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, установлених ПКУ. При цьому зазначені платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: 1) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані внаслідок господарської діяльності фізособи та оподатковані згідно з цією главою; 2) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізособами, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3%; 3) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження госпдіяльності; 4) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 5) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Нарахування, сплата і подання звітності з інших податків та зборів здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, установлених ПКУ. Спрощена система оподаткування не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор; обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, пива та столових вин); видобування, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, у т. ч. органогенного утворення; видобування, реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ ПКУ; діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту; діяльність із надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Не можуть бути платниками єдиного податку також: страхові брокери; фізичні особи — нерезиденти; фізичні особи — підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку Платники єдиного податку першої та другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть сплатити єдиний податок авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків для вищезазначених платників здійснюється органами ДПС на підставі заяв таких платників. Платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом 1 календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листками) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку Платники єдиного податку першої та другої групи та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат за формою та у порядку, встановленому Міністерством фінансів України. Платники єдиного податку першої групи, якщо вони не допустили перевищення протягом року граничного обсягу доходу та/або не перешли самостійно на сплату податку за ставками другої або третьої групи, подають до органу ДПС податкову декларацію платника єдиного податку у строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески. У разі перевищення протягом року граничного обсягу доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи, платники єдиного податку першої групи подають до органу ДАС податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Платники єдиного податку другої — третьої групи подають до органу ДПС податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Податкова декларація подається до органу ДПС за місцем податкової адреси. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу ДПС заяву. 7. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви, виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам. Платникам єдиного податку першої і другої групи, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку. Свідоцтво видається у день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, у разі якщо зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці (новостворені) до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої, другої або третьої групи. Свідоцтва про сплату єдиного податку та патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсними до отримання нового Свідоцтва, виданого за новими правилами, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року (але треба буде подати відповідну заяву щодо вибору спрощеної системи до податкової не пізніше 25 січня 2012 року), така позиція ДПС України. Свідоцтво платника податку анулюється органом ДПС у випадках та у строки: подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, — в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови; припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — в день отримання органом ДПС від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення; несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому ПКУ, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, — в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу; здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення; перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення; застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 ПКУ, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу ДПС, який їх видав, протягом 10 днів з дня анулювання. У разі виявлення органами ДПС під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, установлених главою «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності», свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки. За матеріалами сайту ДПА України. Знай та умій захищати свої права!

Автор: правозазисник, магістр права Міценко М.В. ТД Авангард 1-й поверх, вул. Комсомольська 21, Нові Санжари, тел. 05344 3-17-68
8 березня 2012 | Категорія: Юридична консультація

Додати коментар

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
Вам необхідно зареєструватися, або увійти під своїм логіномЗавантажуємо курс валют

Зачекайте, йде завантаження...

Логін:
Пароль:
запам'ятати


Реєстрація | Нагадати пароль

Шановні водії!

У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов та сильної хуртовини частина траси Р-52 у Царичанському районі являєтсья непридатною до використання!

Служба порятунку звертає Вашу увагу на те, що вирушаючи у таку погоду в дорогу Ви йдете на це на свій страх і ризик - у випадку неможливості вибратися із снігових заметів на дорогах чекати допомогу можливо прийдеться досить довго.

Тому рекомендується відмовитися від подорожей автомобілем до стабілізації ситуації